Urząd Gminy Szastarka   Gminne Centrum Kultury w Polichnie Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
  zaloguj się   |     
 


 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

Urząd Gminy Szastarka
Szastarka 121
23-225 Szastarka

Adres e-mail:

szastarka@bazagmin.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej:

ugszastarka@zeto.lublin.pl

Strony Urzędu Gminy w BIP:
www.bip.gminaszastarka.pl

www.ugszastarka.bip.lubelskie.pl

Strona Urzędu Gminy

www.gminaszastarka.pl

Formularze elektroniczne Urzędu Gminy Szastarka dostępne na platformie:

http://ugszastarka.e-urzad.zeto.lublin.pl/eUrzad/

Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy

PL - nr rachunku:
85 8717 1077 2007 7000 3971 0002

tel.:(+48 15) 871-41-30

tel.: (+48 15) 871-41-04
tel.: (+48 15) 871-41-45

tel / fax.:(+48 15) 871-41-30

Numery wewnętrzne do Urzędu Gminy Szastarka

DANE KONTAKTOWE
LP. STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO EMAIL TELEFON WEWNĘTRZNY
1 WÓJT GMINY SZASTARKA Artur Jaskowski wojt@gminaszastarka.pl
2 SEKRETARZ, KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO Jadwiga Wielgus usc.szastarka@bipgmina.pl; sekretarz@gminaszastarka.pl
3 Z-CA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO Sylwia Szabat usc@gminaszastarka.pl wew.: 212
4 SEKRETARIAT Magdalena Pazdrak szastarka@bazagmin.pl
5 SKARBNIK GMINY Aneta Tokarzewska skarbnik@gminaszastarka.pl wew.: 206
6 INSPEKTOR DS. FINANSOWO- KSIĘGOWYCH Teresa Dulęba ksiegowosc@gminaszastarka.pl wew.: 205
7 PODINSPEKTOR DS.FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Ewelina Tomiło referatfinansowy @gminaszastarka.pl wew.: 206
8 INSPEKTOR DS. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH Agnieszka Biegas place@gminaszastarka.pl wew.: 206
9 POMOC ADMINISTRACYJNA Wieleba Izabela ksiegowoscvat @gminaszastarka.pl wew.: 205
10 KIEROWNIK REFERATU PODATKOWEGO Maria Wrona podatki@gminaszastarka.pl wew.: 211
11 INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ Halina Zielonka ksiegowoscpodatkowa @gminaszastarka.pl wew.: 209
12 PODINSPEKTOR DS. WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH Anna Czarnota wymiar@gminaszastarka.pl wew.: 209
13 INSPEKTOR DS. GOSPODARKI GRUNTAMI Maria Kędziora gospodarka@gminaszastarka.pl wew.: 204
14 PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI RADY GMINY I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Monika Łukasik, rada@gminaszastarka.pl wew.: 204
15 INSPEKTOR DS. KADR, P.O. DYREKTOR GZOPO Anna Kowal gzopo@gminaszastarka.pl
16 POMOC ADMINISTRACYJNA Magdalena Brzuszkiewicz kolektory@gminaszastarka.pl wew.: 210
17 INSPEKTOR DS. GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ SPORTU I TURYSTYKI. Janina Placha ochronasrodowiska@gminaszastarka.pl wew.: 200
18 KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Paweł Kudrel promocja@gminaszastarka.pl wew.: 207
19 PODINSPEKTOR DS. PROMOCJI GMINY I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH. Małgorzata Kosikowska zamowieniapubliczne@gminaszastarka.pl wew.: 207
20 INSPEKTOR DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Maria Szwedo inwestycje@gminaszastarka.pl wew.: 207

 

 
     
 
Urząd Gminy Szastarka
Szastarka 121
23-225 Szastarka